Od 1 czerwca 2021 r. rusza Moduł „Badania prenatalne” w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”. 180 kobiet w powiatu olkuskiego i krakowskiego będzie miało szansę uczestniczyć w badaniach I i II trymestru ciąży. REKRUTACJA TRWA DO LISTOPADA 2022 R. (tak aby ostatnie badania II trymestru mogły się odbyć do grudnia 2022 r.)

Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: 

 • mieszka w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego (w tym miasto KRAKÓW)
 • nie ukończyła 35 roku życia na moment zakończenia cyklu badań;
 • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży;
 • nie spełnia kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ.

 

Badania wykonywane będą przez GYNCENTRUM Sp. z o.o., miejscem wykonywania badań będzie: NZOZ GynCentrum - Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków

Jak zapisać się do projektu?

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożona w terminie, w formie pisemnej kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami, do których należy:

 • oświadczenie o wieku ciąży oraz braku spełnienia warunków kwalifikujących do badań prenatalnych finansowanych z NFZ (załącznik nr 2 do Regulaminu). Wykonawca badań prenatalnych podczas I wizyty konsultacyjnej, na podstawie karty ciąży, która stanowić będzie część dokumentacji medycznej, weryfikuje podany wiek ciąży.
 • Oświadczenie Uczestniczki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście w wersji papierowej w Biurze projektu (Bukowno, 32-332, ul. Kolejowa 30) – od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • pocztą tradycyjną z dopiskiem „bezpłatne badania prenatalne”, za datę złożenia uznaje się datę wpływu ww. dokumentacji do Biura projektu;
 • drogą mailową na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– dotyczy skanów podpisanych dokumentów, oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu I wizyty konsultacyjnej (do Wykonawcy badań prenatalnych).

 

 Na wsparcie w ramach modułu  Badanie prenatalne składa się :

 • Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania,
 • Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży -wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation - FMF),
 • Badanie biochemiczne I trymestru ciąży,
 • Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży,
 • W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu),
 • Pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM,
 • Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.

W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych).

 Informacje dodatkowe na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:  574 180 389 oraz w Biurze Projektu. Informacje dotyczące zasad zapisu, wolnych terminów badań prenatalnych udzielane będą przez Wykonawcę badań prenatalnych dla zakwalifikowanych Uczestniczek projektu, którym udostępniony zostanie dedykowany numer telefonu.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: pakiet załączników 1-3

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji - moduł badania prenatalne

Rekrutacja na III (dodatkowy)  cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do III cyklu wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie maj 2022 r. – grudzień 2022 możecie liczyć na:

 • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
 • Bezpłatna Terapia i rehabilitacja dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie.

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja” na dedykowanej stronie: http://www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/) przyjmowane będą w terminie od 18.05.2022 r. do 24.05.2022 r.. (w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00). Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uwaga: należy dysponować dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność/ zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

 • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
 • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
 • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (6 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (6 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  535 800 521.  

Rekrutacja na II  cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do II cyklu wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2020 r. – listopad 2021 r. możecie liczyć na:

 • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
 • Bezpłatną terapię i rehabilitacje dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych;
 • Spotkania informacyjno-integracyjne dla rodziców w grupie wsparcia w „Kawiarence Pod parasolem”.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 24.06.2020 r. do 30.06.2020r. (w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00). Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwaga: należy dysponować dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność/ zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

 • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
 • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
 • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.

Ogłaszamy nabór do Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie, w tym do nowego oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach projektu „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM oraz wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Dokumenty można pobrać TUTAJ ——>REGULAMIN REKRUTACJI I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusinskiej w Bukownie, ul. Kolejowa 30, w biurze Administracji w godzinach: 7:00-15:00 lub wysłać pocztą na adres Przedszkola.
W pokoju administracji będą również dostępne wydrukowane komplety dokumentów.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Terapeutycznego "SMYKAŁKA", oraz nauczycieli tam zatrudnionych do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych na dodatkowe wsparcie w ramach projektu: „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”.

JAKI TO PROJEKT?
Do form wsparcia oferowanych dla dziecka z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020, oraz 2020/2021 należą:

 1. grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 2. zajęcia indywidualne z dzieckiem i opiekunem dziecka z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych w wymiarze: 1 godzina/miesiąc przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 3. grupowe zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy pn. „Koduję-programuję- uczę się” w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 4. Do form wsparcia oferowanych dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie należą: studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje w obszarach: „Surdopedagogiki i tyflopedagogiki”, „Edukacji i wspomagania osób z Autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenie wewnętrzne z zakresu TIK.

KIEDY REKRUTACJA?
Rekrutacja do zajęć w okresie luty-czerwiec 2020r trwa do 14 lutego 2020r!

GDZIE MOGĘ DOSTAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
– klikając w aktywny link poniżej
– w pokoju Administracji Przedszkola przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie.

GDZIE DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONE DOKUMENTY?
– wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju Administracji do Dyrektor Przedszkola

KIEDY BĘDĘ WIEDZIEĆ CZY MOJE DZIECKO SIĘ ZAKWALIFIKOWAŁO?
Już 17 lutego osobiście poinformujemy o wynikach rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ!

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA DZIECI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI