Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Terapeutycznego "SMYKAŁKA", oraz nauczycieli tam zatrudnionych do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych na dodatkowe wsparcie w ramach projektu: „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”.

JAKI TO PROJEKT?
Do form wsparcia oferowanych dla dziecka z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020, oraz 2020/2021 należą:

  1. grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
  2. zajęcia indywidualne z dzieckiem i opiekunem dziecka z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych w wymiarze: 1 godzina/miesiąc przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
  3. grupowe zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy pn. „Koduję-programuję- uczę się” w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
  4. Do form wsparcia oferowanych dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie należą: studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje w obszarach: „Surdopedagogiki i tyflopedagogiki”, „Edukacji i wspomagania osób z Autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenie wewnętrzne z zakresu TIK.

KIEDY REKRUTACJA?
Rekrutacja do zajęć w okresie luty-czerwiec 2020r trwa do 14 lutego 2020r!

GDZIE MOGĘ DOSTAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
– klikając w aktywny link poniżej
– w pokoju Administracji Przedszkola przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie.

GDZIE DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONE DOKUMENTY?
– wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju Administracji do Dyrektor Przedszkola

KIEDY BĘDĘ WIEDZIEĆ CZY MOJE DZIECKO SIĘ ZAKWALIFIKOWAŁO?
Już 17 lutego osobiście poinformujemy o wynikach rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ!

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA DZIECI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI