Rekrutacja na II  cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do II cyklu wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2020 r. – listopad 2021 r. możecie liczyć na:

  • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
  • Bezpłatną terapię i rehabilitacje dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych;
  • Spotkania informacyjno-integracyjne dla rodziców w grupie wsparcia w „Kawiarence Pod parasolem”.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 24.06.2020 r. do 30.06.2020r. (w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00). Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwaga: należy dysponować dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność/ zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

  • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
  • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
  • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.