Rekrutacja na III (dodatkowy)  cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do III cyklu wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie maj 2022 r. – grudzień 2022 możecie liczyć na:

  • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
  • Bezpłatna Terapia i rehabilitacja dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie.

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja” na dedykowanej stronie: http://www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/) przyjmowane będą w terminie od 18.05.2022 r. do 24.05.2022 r.. (w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00). Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uwaga: należy dysponować dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność/ zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

  • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
  • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
  • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (6 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (6 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  535 800 521.