Dla kogo?
Projekt skierowany do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego.

Co oferujemy?

  • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
  • Bezpłatna terapia i rehabilitacja dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych;
  • Spotkania informacyjno-integracyjne dla rodziców w grupie wsparcia "Kawiarenka Pod Parasolem".