Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 4.03.2019 r. do 16.03.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30, sekretariat Przedszkola Terapeutycznego). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: 7.00-15.00

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:
•    wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
•    zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
•    dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.