Moduł – Wczesna interwencja 

Realizowany w dwóch cyklach: pierwszy w okresie marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r. dla 30 dzieci (15 dzieci w wieku 0-3 lat oraz 15 dzieci wieku 4-7 lat); drugi w okresie sierpień 2020 r. – listopad 2021 r. (15 dzieci w wieku 0-3 lat oraz 15 dzieci wieku 4-7 lat).

  • Dla dzieci w wieku 0-3 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego: bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie.

Średnio w skali miesiąca (zakładając pełną obecność) rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym  w wieku 0-3 lat otrzymuje wsparcie w postaci: 1 wizyty lekarskiej (1 godz.), 8 godzin rehabilitacji, 4 godziny logopedii, 1 godziny wsparcia pedagogicznego, 1 godz. wsparcia psychologicznego dla opiekunów. Dodatkowo raz na kwartał 1 godzina wsparcia psychologicznego dla dziecka niepełnosprawnego. Specjaliści dojeżdżają do miejsca zamieszkania dziecka.

  • Dla dzieci w wieku 4-7 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego: bezpłatna terapia i rehabilitacja świadczona w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych

Średnio w skali miesiąca (zakładając pełną obecność) rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym  w wieku 4-7 lat otrzymuje wsparcie w postaci: 8 godzin rehabilitacji, 1 godziny logopedii, 8 godzin pomocy pedagogicznej. Dodatkowo, w skali roku dwie wizyty lekarskie oraz 1 godzinę wsparcia psychologa dla dziecka i 1 dla rodziny.

Dla tej grupy wiekowej przewidziano dodatkowo: grupowe zajęcia psychostymulacyjne w sali doświadczenia świata zamiennie z muzykoterapią/ arteterapią/ pedagogiką zabawy. W tym samym czasie funkcjonuje grupa wsparcia dla opiekunów dziecka niepełnosprawnego (spotkania integracyjne) oraz sala zabaw dla zdrowego rodzeństwa.

Gr. wsparcia prowadzona przez wolontariuszy - mamy dzieci niepełnosprawnych zrzeszone w grupie nieformalnej “Kawiarenka Pod Parasolem”.

Dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych w wieku 4-7 lat zaplanowano trening umiejętności społecznych, w których uczestniczy dziecko niepełnosprawne i jego opiekunowie. Dla części dzieci z tej grupy wiekowej (50% uczestników projektu) przewidziano wsparcie w postaci indywidualnej terapii alternatywnej komunikacji/ treningu słuchowego. 

 

Moduł – Badania prenatalne  

W skład kompleksowej usługi wchodzi:

  1. Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania.
  2. Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży
  3. Badanie biochemiczne I trymestru ciąży – test PAPP-A (oznaczenie poziomu białka A ciążowego oraz beta-hCG we krwi obwodowej ciężarnej).
  4. Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży.
  5. W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego
  6. Pomiędzy 18-24 wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.
  7. Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.

Realizowany w latach 2019-2020 (po 90 kobiet/ rok).

Wszystkie powyżej opisane formy wsparcia w dwóch modułach są BEZPŁATNE do zakwalifikowanych uczestników projektu.