Moduł – Wczesna interwencja  realizowany jest przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu (Beneficjent projektu)


Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu powstało w 2003 r. Od 2006 r. prowadzimy grupę wsparcia i zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Od początku zwracaliśmy uwagę na sprzęt i wyposażanie, stąd obecnie dysponujemy specjalistycznymi gabinetami: rehabilitacyjnym, logopedycznym, salą integracji sensorycznej, salą doświadczania świata. W 2013 r. w naszej strukturze wyodrębniliśmy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny. Przez okres 10 lat zrealizowaliśmy ponad 30 projektów  na rzecz niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny, starając się pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Corocznie z naszego wsparcia korzysta średnio 40 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym  z terenu powiatu olkuskiego. Więcej o działalności Stowarzyszenia: www.rsm.olkusz.pl


Od września 2018 r. w budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukowno działa Przedszkole Terapeutyczne „SMYKAŁKA” im. Aliny Ratusińskiej. Rozpoczęcie działalności placówki było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Na dobry start”- Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno” . Dofinansowanie w wysokości 1 232 181,29 zł pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Więcej o działalności przedszkola: http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/ lub na facebookowym profilu Przedszkola.


Kawiarenka "Pod Parasolem" powstała w 2015 r.  jako grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, udzielając sobie wzajemnego wsparcia podczas systematycznych cotygodniowych spotkań.  Ideą grupy jest zintegrowanie, zmniejszenie izolacji i dyskryminacji rodzin w swoim środowisku.

Moduł - Badania prenatalne realizowany jest przez Inter-Med Olkusz Sp. z o.o. (Partner projektu)

Więcej o działalności Partnera: www.inter-med.pl